Zilli

 
 
  • 位于 Level 1
  • 最近的停车场 Main Entrance & B
 
  • +971 43993356
  • OPEN HOURS : 10:00 A.M – 10:00 P.M
OPEN HOURS : 10:00 A.M – 10:00 P.M
 

独有的法国风建筑Zilli集中展示外套、西装、衬衫、领带和配件,如鞋子、腰带、摩洛哥皮革和皮箱。

 
 
 
 
 

类似品牌